Siguronosna zaštita za vrata nameštaja za vašu decu.Vaše dete neće moći da otvara vata nameštaja.  Plava i žuta boja !