Zaštite pod na kome se vaše dete igra. Podovi u stanovima su uglavnom hladni i ova podloga može biti odlična zaštitu, ali i kao igračka. Dimenzije jednog slova 4,7 x 4,7 cm. Pogledajte i veće modele !